Berwalds verksamhet

Berwalds förskola - En förskola där barnen får ta plats

Vår vision:
Vi vill att alla barn som lämnar Berwald bär med sig erfarenheter som gör att de tror på sig själv som en del i en demokratisk värld. Med nyfikenhet och respekt för varandra vågar och vill de ta plats, lyssna och göra sin röst hörd på många olika sätt.

Uppdaterad: