Kontaktinfo Berwald

Berwalds förskola
Stenhammars väg 1 
75649 Uppsala

Avdelningar
Katten          018-727 62 84
Delfinen       018-727 62 85
Albatrossen 018-727 62 86
Stjärnan       018-727 62 86

Biträdande förskolechef
Maria Lidholm
018-727 51 57
Skicka e-post

Förskolechef
Britt-Marie Flaathe
018- 727 87 65
Skicka e-post

1 december 2017