Verksamhet & pedagogik

Utbildningen bygger på ett utforskande arbetssätt som utgår ifrån barnens erfarenheter och intressen och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.

På Berwalds förskola arbetar vi med barns delaktighet utifrån berättande, problemlösning och reflektion. Genom att möta andra människor och ta del av varandras erfarenheter kan vi skapa närhet, tillit och få en ökad förståelse för demokrati.
Undervisning och utbildning leds av välutbildade förskollärare och barnskötare i ett engagerat arbetslag. Med utgångspunkt i styrdokumenten och olika pedagogiska teorier skapar vi en utvecklande, stimulerande och trygg miljö.

Kollegialt lärande sker inom skolverkets satsning "läslyftet" i syfte att utveckla det språkutvecklande arbetssättet.

Förskolan deltar även i ett projekt kring Språk och kunskapsutveckling för nyanlända barn.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik