Avdelningar

Katten är ett block för barn i 3 -5 års ålder.
Delfinen är en avdelning för barn i 3-5 års ålder.
Albatrossen är ett block för barn i 1-3 års ålder.
Stjärnan är en avdelning för barn i 1-3 års ålder.

Uppdaterad: