Avdelningar

Berwalds förskola består av 2 block och 2 avdelningar.

Katten är ett block för barn i 3 -5 års ålder.
Delfinen är en avdelning för barn i 3-5 års ålder.
Albatrossen är ett block för barn i 1-3 års ålder.
Stjärnan är en avdelning för barn i 1-3 års ålder.
Varje avdelning eller block är delade i lärgrupper med två pedagoger och 7-12 barn i varje lärgrupp.

Uppdaterad: