Berwalds förskola – Mitt i Gottsunda

Berwalds förskola ligger mitt i Gottsunda på Stenhammars väg, med närhet till såväl skog och grönområden, som stadsmiljö och kommunikationer.

Förskolan är uppdelad med ett block och en avdelning för barn i 3-5 år  samt ett block och en avdelning för barn i 1-3 år.

Förskolan har ett eget tillagningskök.

Det språkutvecklande arbetssättet och den pedagogiska miljön är viktiga delar av förskolans verksamhet.

 

Uppdaterad: