Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Bent Christensen och nås på telefonnummer 018-727 62 85.

28 februari 2018