Gottsunda-Sunnersta-Ulleråkers förskoleområde

Gottsunda-Sunnersta-Ulleråkers förskoleområde består av 10 förskolor i stadsdelarna Gottsunda, Sunnersta, Ultuna och Ulleråker; Berwald, Dirigenten, Ekudden, Flöjten, Orrparken, Sopranen, Trasthagen, Ulleråker, Vintergatan och Växthuset.

Förskolorna i området leds av en förskolechef samt fem biträdande förskolechefer. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet och har det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i enlighet med skollag och läroplan för förskolan.

Biträdande förskolechefer har det operativa ansvaret för respektive förskola.

Om du har frågor om verksamheten på förskolan vänder du dig till den biträdande förskolechefen.

Som stöd till pedagoger och chefer finns även ateljérista, pedagogista och pedagogisk utvecklare. Förskolorna har även tillgång till REtina som är en ateljéverkstad där barn och pedagoger kan mötas för att utveckla sitt arbete.

Området har en utvecklingsgrupp bestående av en förskollärare från varje förskola som arbetar med utveckling av utbildning och undervisning i förskolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gruppen leds av förskolechef i samarbete med pedagogisk utvecklare och pedagogista. 

Britt-Marie Flaathe 
Förskolechef
Gottsunda-Sunnersta-Ulleråker
018-727 87 65
britt-marie.flaathe@uppsala.se                  

Åsa Chirinos
Bitr. förskolechef
Orrparkens, Trasthagens och Flöjtens förskolor
018-727 63 29
asa.ostman-chirinos@uppsala.se

Per Forsberg
Bitr. förskolechef
Dirigentens och Ulleråkers förskolor
018 – 727 72 60
Per.Forsberg@uppsala.se

Helena Kjellman
Bitr. förskolechef
Växthusets förskola
018 - 727 87 92
helena.kjellman@uppsala.se

Maria Lidholm
Bitr. förskolechef
Berwalds och Vintergatans förskolor
018 -727 51 57
maria.lidholm@uppsala.se

Lena Rosling Borg
Bitr. förskolechef
Ekuddens och Sopranens förskolor
018-727 87 80
Lena.Rosling-Borg@uppsala.se

Gunilla Essén
Pedagogista, med uppdrag att inspirera, utmana, utveckla och stödja det pedagogiska arbetet inom området

Ulrica Fredholm
Pedagogisk utvecklare, med uppdrag att inspirera, utmana, utveckla och stödja det pedagogiska arbetet inom området

Leicy Olsborn Björby
Ateljérista, med uppdrag att inspirera, utmana och utveckla arbetet med material, miljö och estetiska processer samt driva arbetet i REtina.

Björn Hylvander
Skoladministratör
Gottsunda-Sunnersta-Ulleråker förskoleområde

Uppdaterad: